സ്വതന്ത്രമായ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് ജെനറര്‍

@ info

പദാവലി

ഈമെയില്‍

സ്ഥാനം

Search an address or drag the marker to adjust the position and get the coordinates

ഫോണ്‍

SMSComment

WhatsApp

Skype

Zoom

WI-FI

V- കാര്‍ഡ്

അവസ്ഥ

PayPal

പണം ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഈമെയില്‍ വിലാസം
USD
%

ബിറ്റ്കോയിന്‍

BTC
1 BTC = 26172.495 USD
1 USD = 0.000038 BTC
Last update: September 25 2023
Spot price from Coinbase
നിങ്ങളുടെ ലോഗോ ലഭ്യമാക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വെള്ളം തെരഞ്ഞെടുക്കുക
അസാധുവായ ചിത്രം

ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് എന്താണ്?

അടുത്ത വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ ക്യുആര്‍ കോഡ് ഒരു സുപ്രധാനപ്പെട്ട കോഡിങ് രീതിയാണ്.ഇത് ഒരു ഡൈമെന്‍ഷന്‍ കോഡിനെക്കാള്‍ മുന്‍ഗണന ബാര്‍ കോഡ് ഫോര്‍മാറ്റാണ്. അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ഡേറ്റാ തരത്തെ പ്രതിനിഒരു വിമാനത്തില്‍ (രണ്ട് മൈനേഷന്‍ തിരിച്ചു) വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിമാനത്തില്‍ ഒരു കറുത്ത വെളുത്ത വെളുത്ത വിവരങ്ങള്‍ റെക്കോര്‍ഡിങ്ങ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആന്തരിക ലോഗിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന "0" എന്നിവയുടെ "1" ബിറ്റ് നദികളുടെ ആശയങ്ങള്‍ കോഡിങ്ങില്‍ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. ബൈനറിയോഇമേജ് ഇന്‍പുട്ട് ഉപകരണങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഫോട്ടോട്ടോട്ടോ വൈദ്യുതി സ്കാനിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്വയം വായിക്കുന്നത് സ്

ക്യൂആര്‍ കോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും?

ക്യൂആര്‍ കോഡ് ജനററേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്ലിസ്റ്റ്, ടെക്സ്റ്റ്, വിയ്- ഫി, സ്ഥലം, എസ്എസ്‌എസ്‌എസ്‌എസ്, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍, വെട്ടാസ്കൈപ്പ്, സ്കൈപ്പ്, വലിപ്പമുണ്ട്, ക്


സ്വതന്ത്രമായ ക്യൂ ആര്‍ കോഡ് ജെനറര്‍ © 2023 QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED